SERVICES

OWNER Ani Shamelian
+374 77 190 33
HAROUT | Catering - Paronyan 20
OWNER Harout Tokatelian ,Zarmine Minassian Aleppo,Syria
010 533 341 093 191 779
OWNER Raffi Rshtouni, Yoland Rshtouni Aleppo,Syria
+374 77009784, +374 77009785