ՏՈՒՐԻԶՄ

Սեփականատեր Վարդան Պուտագեան Լիբանան
+374 94 37 43 94, +961 320 601
Սեփականատեր Սիմոն Համասեան Հալեպ, Սիրիա
+374 93 397 094